Saturday, June 25, 2011

best song!

bhai tika ma baat na aww la!!!!!!... bedai cha ahja li..(2).
na roi jaw cheli !! ahsih cha timi li. po rai nai afnu hoon..affnu nai pa rai.........
bhai tika ma baat na aww la!!!!!!...... na roi jaw cheli!!!!

maitee ko cho kho kosaylee hola samjanaa cheli li......(2).
kam mai na garchung, sukha ma hayray ko pa rai gar janay li.
bhai tika ma baat na aww la!!!!!!...... na roi jaw cheli!!!!

doiba ko lekha karma ko rekha may tay ra mayteen dai naaa....... (2)
samja na aww cha bakanno futcha ashu yooo rokin dai naa....(2)
bhai tika ma baat na aww la!!!!!!... bedai cha ahja li.
na roi jaw cheli !! ahsih cha timi li.

.............................By Raju Lama!!

No comments:

Post a Comment